Έγκριση Πρακτικού Οριστικής Κατακύρωσης συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Ασφαλιστική Κάλυψη Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Χαϊδαρίου».

12-03-2019

14_5η.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects