Συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για τον συνοπτικό διαγωνισμό: «Προμήθεια Ειδών Καυσίμων Κίνησης (Πετρελαίου – Βενζίνης) του Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2019».

12-03-2019

52_6η.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects