Αποδοχή της Α’ κατανομής 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ποσού 40.599,81€

18-03-2019

Απόφαση_ΔΣ_9_2019_Α_ΔΟΣΗ_ΚΑΠ_.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects