Απόδοση συμπληρωματικής πίστωσης ΚΑΠ ποσού 8.272,55 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (και κατά προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης) των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

18-03-2019

Απόφαση_ΔΣ_10_2019_συμπληρωματικο_ΚΑΠ_θερμανση.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects