Απόφαση για συμμετοχή ή μη στο έργο "Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσεις του Έργου "Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020" "

18-03-2019

Απόφαση_ΔΣ_12_2019_ΕΠΑΛ_ΕΣΠΑ.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects