Έγκριση αναμόρφωσης Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου μας (Ο.Π. Δ. 2019) και της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (Κ.Ε. Δ.Χ)

03-04-2019

68_7η.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects