Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας µε τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή τους στην «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών».

03-04-2019

75_7η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects