Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός κτιρίου κατάλληλου για τη στέγαση της αποθήκης του Δήμου Χαϊδαρίου

03-04-2019

24_8η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects