Καθορισμός όρων διακήρυξης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών με την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου καθώς και πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2019-2020-2021».

08-04-2019

29_9η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects