Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον συνοπτικό διαγωνισμό της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2018».

03-04-2019

27_2019_ΟΕ_(8ης_συνεδ).pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects