Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για δαπάνες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων (ΔΕΔΔΗΕ).

18-04-2019

32_10η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects