Ο Δήμαρχος Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Μειοδοτική Δημοπρασία για τη Μίσθωση Ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Στέγης Πολιτισμού του Δήμου (Κέντρο Χαϊδαρίου)

13-05-2019

Ψ92ΦΩΗ3-Η2Ψ_Περίληψη_Δημοπρασίας_Μίθωσης_Ακινήτου_Στέγης_Πολιτισμού.pdf

Προκήρυξη_Δημοπρασίας_Μίσθωσης_Ακινήτου_Στέγη_Πολιτισμού.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects