Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της πρότασης –μελέτης της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Αναδιαμόρφωση εισόδου-εξόδου Περιοχής Σκαραμαγκά και των προτεινόμενων εσωτερικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Σκαραμαγκά»

23-04-2019

32_7.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects