Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών - Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας, για την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων, με κοινωνικό ανταποδοτικό χαρακτήρα (ενίσχυση κοινωνικού παντοπωλείου – κοινωνικού συσσιτίου)».

23-04-2019

97_10η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects