Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ & Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, ΕΠΑ.Σ & Ι.Ε.Κ του Ο.Α.Ε.Δ) για την απασχόληση στο Δήμο μας κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

23-04-2019

98_10η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects