Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 64/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το σκέλος του ορισμού αναπληρωτή υπεύθυνου εκπροσώπου του Δήμου. ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ)-

23-04-2019

102_10η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects