Έγκριση Πρακτικού διενέργειας μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στέγασης των υπηρεσιών του ΚΕΠ Δήμου Χαϊδαρίου.

02-05-2019

33_11η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects