Έγκριση για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για την κάλυψη δαπάνης Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς προ εισαγωγής στο ΔΕΚΕΠΑΖ

02-05-2019

35_11η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects