Αποδοχή και κατανομή της Β΄ Δόσης ΚΑΠ 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ποσού 40.596,26€

13-05-2019

Απόφαση_ΔΣ_14_2019_B_ΔΟΣΗ_ΚΑΠ_.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects