Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού Διενέργειας Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση «Κέντρο Πολιτισμού στην Περιοχή “Αστυθέας” του Δήμου Χαϊδαρίου».

21-05-2019

41_12η.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects