Λήψη απόφασης περί «Κατάρτιση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της επιχείρησης με την επωνυμία: Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου (Κ.Ε.Δ.Χ).

21-05-2019

115_11η.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects