Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών με την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου για το έτος 2019».

21-05-2019

38_12η.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects