Έγκριση Πρακτικών 1ου & 2ου Σταδίου, ελέγχου των δικαιολογητικών Συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για το Ανοικτό (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ) Διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019, 2020 & 2021».

04-06-2019

48_14η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects