Έγκριση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς προ εισαγωγής στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.

12-06-2019

53_15η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects