Προκήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κυλικείου στο δημοτικό κολυμβητήριο Χαϊδαρίου

25-06-2019

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου προκηρύσσει πλειοδοτική,  φανερή και προφορική δηµοπρασία για την ΄Εκµίσθωση ισόγειου κυλικείου (∆ηµοτικό Κολυµβητήριο) ΄

1_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ_ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ.pdf

2_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_κολυμβητηρίου.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects