Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης οικον. Έτους 2019 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ.: 27/2019 απ. ΚΕΔΧ).

12-06-2019

128_12η_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects