Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019».

25-06-2019

57_16η.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects