Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αυλειων Χώρων Δήμου Χαϊδαρίου (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»).

10-07-2019

68_18η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects