Ανακοίνωση Διεξαγωγής Δημόσιας Κλήρωσης για τον ορισμό μελών (Δημοτικοί Σύμβουλοι) στην Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής Έργου: "Επισκευή δικτύου ακαθάρτων"

15-07-2019

ANAKOIΝΩΣΗ_ΚΛΗΡΩΣΗΣ_Επισκευή_Δικτύου_Ακαθάρτων.doc

copyrights © 2020 Evolution Projects