Έγκριση για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου, για την κάλυψη δαπάνης διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου.

15-07-2019

77_19η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects