Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για τις εξής εργασίες-προμήθειες: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019»

05-09-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ_ΚΑΙΕΠΙΣΚΕΥΗ_ΟΧΗΜΑΤΩΝ_2019.docx

ΟΡΘΗ_Diakiriksi_Hlektronikou_Anoiktou_Sintiriseis_Episkeves_30_07_2019_Signed.pdf

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ_ΕΝΤΥΠΟ_ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_signed.pdf

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ_ΕΝΤΥΠΟ_ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ.doc

ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΦΥΛΛΑ_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.docx

Meleti_DSSHDD_86_1_Sintirisi_Εpiskeves__Elastikon_26_07_2019_final_signed.pdf

Meleti_DSSHDD_86_2_Sintirisi_Metaforikon_Meson_26_07_2019_Final_signed.pdf

Meleti_DSSHDD_86_3_Promitheia_Antallaktikon_29_07_2019_final_signed.pdf

Meleti_DSSHDD_86_4_Promitheia_Elastikon_29_07_2019_signed.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects