Λήψη απόφασης περί: α) Καθορισμού Χαρακτηρισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε σχολεία που επλήγησαν από το σεισμό της 19/07/2019», ως κατεπείγον β) καθορισμός-έγκριση όρων διαπραγμάτευσης γ) Συγκρότηση Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης δ) Πρόσκληση προς εργοληπτική Επιχείρηση για την υποβολή προσφοράς προς το Δήμο Χαϊδαρίου.

28-08-2019

89_25η_(Ε).pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects