Προγραμματισμός πρόσληψης ενός (1) Παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Παιδικών Σταθμών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης.

27-08-2019

163_16η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects