Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής που αφορούν την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για το υφιστάμενο ευρυζωνικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi Δήμου Χαϊδαρίου».

27-08-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects