Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών σε σχολεία που επλήγησαν από το σεισμό της 19/07/2019» (σχετ.: 89/2019 Απ. Ο.Ε.)

30-08-2019

91_27η_(Ε).pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects