Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (ΔΤΥ)

30-09-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΗΜΔΗΣ_1.pdf

2019-04-10_ΜΕΛΕΤΗ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ_Η-Υ_ΚΑΙ_ΗΛ__ΣΥΣΤΗΜ__(1).pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects