Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ.: 65/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην αποδοχή αποφάσεων ένταξης έργων του Δήμου Χαϊδαρίου στο πρόγραμμα ΟΧΕ/ΒΑΑ

09-10-2019

211_19_ΑΔΣ.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects