Έγκριση υποβολής πρότασης στον Ε.Φ.Δ. ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΣΔΑ_15 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3445), στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθησης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα στις Αστικές Περιοχές», έγκριση μελέτης.

09-10-2019

212_19_ΑΔΣ.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects