Ορισμός υπεύθυνου των λογαριασμών των Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και την πληρωμή αυτών μέσω ηλεκτρονικών εντολών στην Τράπεζα της Ελλάδος

09-10-2019

217_19_ΑΔΣ.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects