Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου.

24-12-2019

142_43η_ορθή_επανάληψη.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects