Ακύρωση της 191/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου ορισμός εκπροσώπου για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Χαϊδαρίου και τις λοιπές συναλλαγές με τις Τράπεζες.

22-12-2019

283_23η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects