Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεων που αφορούν στον διαγωνισμό με τίτλο: Συντηρήσεις, επισκευές και συναφείς προμήθειες για το σύνολο των οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαϊδαρίου.

22-12-2019

284_23η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects