Έγκριση μεταφοράς χρημάτων από τον λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Ελλάδος σε αυτόν της Εθνικής Τράπεζας για το έργο (Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών από Θεομηνίες)

24-12-2019

141_43η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects