Έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. Έτους 2019 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου». (σχετ: 54/2019 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).

24-12-2019

144_43η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects