Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 και της εισηγητικής έκθεσης της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ: 55 /2019 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).

24-12-2019

145_43η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects