Έγκριση του προϋπολογισμού και της εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2020 (σχετ.: 58/2019 ΚΕΔΧ).

24-12-2019

148_43η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects