Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης Ρ40 για την απαγόρευση της στάθμευσης σε τμήμα της οδού Δωδεκανήσου και συμπλήρωση της κατακόρυφης σήμανσης στη διασταύρωσή της με την οδό Πλαστήρα.

22-01-2020

14_1.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects