Ανακοινώσεις

Επικαιροποιημένος Κατάλογος Μελών ΜΗΜΕΔ 2020

05-02-2020

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης (EΣΠΑ): «Επέκταση-Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου»

29-01-2020

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους ΚΗΣΚ

23-01-2020

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Φωτοτυπικού Υλικού - Γραφίτη & μελανιών του Δήμου Χαϊδαρίου για τα έτη 2019-2020»

20-01-2020

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία με αντικείμενο την εκμίσθωση ισόγειου κυλικείου άνευ εξοπλισμού, που βρίσκεται εντός του γηπέδου ¨Τάκης Χαραλαμπίδης ¨

15-01-2020

Ανάρτηση Πίνακα Απορριφθέντων, της ΣME4/2019 Ανακοίνωσης, περί σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Π.Ε. Παιδίατρο

14-01-2020

«Ανακοίνωση ΣME4/2019 για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με έναν (1) ΠΕ Παιδίατρο»

02-01-2020
Ανακοίνωση  ΣME4/2019: Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) ΠΕ Παιδίατρο.
 
Υποβολή αιτήσεων: από Τρίτη 24-12-2019 έως και Πέμπτη  2-1-2020.
 
Συνημμένα: 1. Ανακοίνωση ΣME4/2019
                    2. Έντυπο αίτησης ΑΣΕΠ
                    3. Παράρτημα ΑΣΕΠ

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού Παιδικών χαρών» προϋπολογισμού 859.600,76€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

30-12-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χαϊδαρίου

03-12-2019

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

 

Κ.Δ.Β.Μ.  ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ,  29/11/ 2019

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης

του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χαϊδαρίου»

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η, ότι ο Δήμος Χαϊδαρίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕ.ΔΙ.Μ.),  συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χαϊδαρίου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χαϊδαρίου, μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1

Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (Ι)

50

2

Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία

25

3

Χρήση ελεύθερου λογισμικού

25

4

Δημιουργία Ιστοσελίδας

50

5

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)

25

6

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα - e-επιχειρείν

25

7

Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Διοίκηση Επιχειρήσεων

25

8

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

25

9

Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο

50

10

Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδο_αρχάριους (όσοι δεν έχουν κατακτήσει όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνικής γλώσσας) υποψηφίους

50

 Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες,  ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χαϊδαρίου (Δημαρχείο Χαϊδαρίου, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12461, Ισόγειο)   με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην υπάλληλο του Δήμου, τον Α.Μ.Κ.Α. του.

Για την εξυπηρέτηση των εργαζόμενων συνδημοτών μας, το Έντυπο της Αίτησης, διατίθεται και ηλεκτρονικά στο Portal του Δήμου Χαϊδαρίου, στο εξής πεδίο: «Επικαιρότητα/ Ανακοινώσεις»Επίσης, μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά στο παρακάτω «email» του «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης» του Δήμου Χαϊδαρίου:  

kdvm.haidariou@gmail.com

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης, η επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου θα γίνεται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιλεγούν,  αλλά είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση του Α.Μ.Κ.Α. τους.

Η συλλογή των Αιτήσεων (Α’ φάση) θα ξεκινήσει την Τρίτη 03/02/2019 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 09/12/2019.   Στόχος είναι τα προγράμματα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή, να ξεκινήσουν στις 10/12/2019. Τα μαθήματα θα διεξάγονται αποκλειστικά απογευματινές ώρες: 6:00 μ.μ.- 9 μ.μ. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Χαϊδαρίου.

Τηλ. : 213-20.47.265

Ταχ. Διεύθυνση:  Δημαρχείο Χαϊδαρίου, Ισόγειο,  Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως,

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου επαναπροκηρύσσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία με αντικείμενο την εκμίσθωση ισόγειου κυλικείου άνευ εξοπλισμού.

13-11-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects