Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων

Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

30-09-2019

Πρόσκληση της 30ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 27-09-2019 & ώρα 09:00

27-09-2019

Πρόσκληση της 2ης ΕΙΔΙΚΗΣ Συνεδρίασης ΔΣ Έτους 2019 (Τετάρτη 25-09-209 & ώρα 20:30)

25-09-2019

Πρόσκληση της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. (Τετάρτη 25-09-2019 & ώρα 21:30)

25-09-2019

Πρόσκληση της 29ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (Δευτέρα 23-09-2019 & ώρα 09:00 π.μ.)

23-09-2019

Πρόσκληση της 28ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (Πέμπτη 19-09-2019 & ώρα 09:00π.μ.)

19-09-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ., ΤΗΣ Ο.Ε. & ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. THN ΚΥΡΙΑΚΗ 08-09-2019 & ΩΡΑ 10:00

08-09-2019

Πρόσκληση 24ης Tακτικής Συνεδρίασης της Ο.Ε. στις 27-08-2019 και ώρα 15:00

27-08-2019

Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 27-08-2019 και ώρα 16:00

27-08-2019

Πρόσκληση της 23ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 07-08-2019 & ώρα 09:30

07-08-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects