Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων

Πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Ο.Ε. (Τρίτη 25-02-2020 & ώρα 13:00)

25-02-2020

Πρόσκληση της 4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της ΟΕ (Δευτέρα 24-02-2020 & ώρα 08:30)

24-02-2020

Πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της ΕΠΖ (Τρίτη 18-02-2020 & ώρα 08:30)

18-02-2020

Πρόσκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ο.Ε. (Τρίτη 18-02-2020 & ώρα 09:00)

18-02-2020

Πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. (Πέμπτη 13-2-2020 & ώρα 20:00)

13-02-2020

Πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ο.Ε. (Παρασκευή 07-02-2020 & ώρα 08:30)

07-02-2020

Πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. (Τετάρτη 29-01-2020 & ώρα 19:30)

29-01-2020

Πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ο.Ε. (Παρασκευή 24-01-2020 & ώρα 08:30)

24-01-2020

Πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. (Τετάρτη 22-01-2020 & ώρα 09:00 π.μ.)

22-01-2020

Πρόσκληση 24ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. (Τρίτη 31-12-2019 & ώρα 15:00)

31-12-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects