Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων

Πρόσκληση 15ης τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ

27-09-2018

Πρόσκλησης 16ης ειδικής Συνεδρίασης ΔΣ

27-09-2018

Πρόσκληση 28ης Τακτικής Συνεδρίασης ΟΕ

26-09-2018

Πρόσκληση 27ης Συνεδρίασης ΟΕ - 29/08/2018

29-08-2018

Πρόσκληση 26ης Συνεδρίασης ΟΕ - 03/08/2018

03-08-2018

Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης ΔΣ - 25/07/2018

25-07-2018

Πρόσκληση 25ης Συνεδρίασης ΟΕ - 25/07/2018

25-07-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- 21/07/2018

21-07-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ - 20/07/2018

20-07-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 19/07/2018

19-07-2018

copyrights © 2020 Evolution Projects